Co si počít s odpadem?

Každá domácnost vyprodukuje obrovské množství odpadu, nejen toho, co vyhodíme do odpadkového koše. Musíme myslet také na tekutý odpad, který vypouštíme do kanalizace. Firma TVS centrum vám dodá a následně také nainstaluje odlučovač odpadů či domácí čističku odpadních vod. Odpad, který vám z vaší přípojky odveze, je vždy zaevidován a vzorek projde laboratorními testy.

Nechejte si nainstalovat odlučovač tuků.

Pořídit si odlučovač tuků do domácnosti je výborná věc. Veškeré tuky, které z domácnosti, například při vaření, vyprodukujeme a následně vypustíme do kanalizace, odlučovač zničí a přípojka se tak méně zanáší. Investice do odlučovače se rozhodně vyplatí. Možná díky tomu i ušetříte za případné problémy s ucpáním kanalizačního potrubí.

About the Author